• o nás

Zásady ochrany osobních údajů

1. Soukromí na AccuPath®
AccuPath Group Co., Ltd. („AccuPath®") respektuje vaše práva na ochranu osobních údajů a zavazujeme se k odpovědnému používání osobních údajů týkajících se všech zúčastněných stran. Za tímto účelem jsme odhodláni dodržovat zákony na ochranu údajů a naši zaměstnanci a prodejci dodržují interní pravidla a zásady ochrany osobních údajů.

2. O těchto zásadách
Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak AccuPath®a její přidružené společnosti zpracovávají a chrání Osobně identifikovatelné informace, které tato webová stránka shromažďuje o svých návštěvnících („Osobní údaje“).AccuPath®'Webová stránka je určena pro použití AccuPath®zákazníky, komerční návštěvníky, obchodní partnery, investory a další zainteresované strany pro obchodní účely.V rozsahu AccuPath®shromažďuje informace mimo tento web AccuPath®tam, kde to vyžadují platné zákony, poskytne samostatné oznámení o ochraně údajů.

3. Platné zákony na ochranu údajů
AccuPath®je založena v různých jurisdikcích a tato webová stránka je přístupná návštěvníkům z různých zemí.Účelem těchto zásad je poskytnout subjektům údajů upozornění týkající se osobních údajů ve snaze dodržet nejpřísnější ze všech zákonů na ochranu údajů v jurisdikcích, ve kterých AccuPath®provozuje.Jako správce údajů společnost AccuPath®odpovídá za zpracování Osobních údajů pro účely a prostředky popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

4. Zákonnost zpracování
Jako návštěvník můžete být zákazník, dodavatel, distributor, koncový uživatel nebo zaměstnanec.Účelem této webové stránky je informovat vás o AccuPath®a její produkty.Je v AccuPath®'oprávněný zájem porozumět tomu, o jaký obsah se návštěvníci při procházení našich stránek zajímají, a někdy využít této příležitosti k přímé interakci s nimi.Pokud prostřednictvím našich webových stránek zadáte poptávku nebo nákup, zákonností zpracování je uzavření smlouvy, jejíž jste stranou.Pokud AccuPath®má zákonnou nebo regulační povinnost uchovávat záznamy nebo zveřejňovat informace shromážděné na těchto webových stránkách, pak je zákonnost zpracování zákonnou povinností, kterou AccuPath®musí vyhovět.

5. Shromažďování osobních údajů z vašeho zařízení
Přestože většina našich stránek nevyžaduje žádnou formu registrace, můžeme shromažďovat údaje, které identifikují vaše zařízení.Například, aniž bychom věděli, kdo jste, a s využitím technologie můžeme použít osobní údaje, jako je IP adresa vašeho zařízení, abychom zjistili vaši přibližnou polohu na světě.Soubory cookie můžeme také používat k získávání informací o vaší zkušenosti s tímto webem, jako jsou stránky, které navštěvujete, web, ze kterého jste přišli, a vyhledávání, která provádíte.Zpracování vašich osobních údajů pomocí souborů cookie je vysvětleno v našich Zásadách používání souborů cookie.Celkově tyto činnosti zpracování využívají vaše osobní údaje zařízení, které se snažíme chránit pomocí vhodných opatření kybernetické bezpečnosti.

6. Shromažďování osobních údajů pomocí formuláře
Jednotlivé stránky tohoto webu mohou nabízet služby vyžadující vyplnění formuláře, který shromažďuje identifikační údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a také údaje týkající se předchozích pracovních zkušeností nebo vzdělání, v závislosti na nástroj sběru.Vyplnění takového formuláře může být například nezbytné ke správě vaší žádosti o získání přizpůsobených informací a/nebo poskytování služeb dostupných prostřednictvím webových stránek, dodání produktů a služeb, poskytnutí zákaznické podpory, zpracování vaší žádosti atd. Osobní údaje můžeme zpracovávat pro jiné účely, například k propagaci produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by mohly být zajímavé pro zdravotnické odborníky a pacienty.

7. Použití osobních údajů
Osobní údaje shromážděné AccuPath®prostřednictvím této webové stránky se používá na podporu našeho vztahu se zákazníky, komerčními návštěvníky, obchodními partnery, investory a dalšími zainteresovanými stranami pro obchodní účely.V souladu se zákony na ochranu osobních údajů všechny formuláře, které shromažďují vaše osobní údaje, poskytují podrobné informace o konkrétních účelech zpracování předtím, než dobrovolně odešlete své osobní údaje.

8. Zabezpečení osobních údajů
Aby bylo možné chránit vaše soukromí, AccuPath®zavádí opatření kybernetické bezpečnosti k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů při shromažďování, ukládání a zpracování osobních údajů, které s námi sdílíte.Tato nezbytná opatření jsou technického a organizačního charakteru a jejich cílem je zabránit změně, ztrátě a neoprávněnému přístupu k vašim údajům.

9. Sdílení osobních údajů
AccuPath®nebude bez vašeho svolení sdílet vaše osobní údaje shromážděné z tohoto webu s nespřízněnou třetí stranou.Při běžném provozu našich webových stránek však pověřujeme subdodavatele, aby zpracovávali Osobní údaje naším jménem.AccuPath®a tito subdodavatelé zavedou příslušná smluvní a jiná opatření na ochranu vašich osobních údajů.Subdodavatelé mohou zejména zpracovávat vaše osobní údaje pouze podle našich písemných pokynů a musí zavést technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů.

10. Přeshraniční převod
Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme zařízení nebo subdodavatele, a používáním naší služby nebo poskytnutím osobních údajů mohou být vaše údaje přeneseny do zemí mimo zemi vašeho bydliště.V případě takového přeshraničního přenosu jsou přijata příslušná smluvní a jiná opatření k ochraně vašich osobních údajů a k tomu, aby byl tento přenos zákonný v souladu se zákony na ochranu údajů.

11. Doba uchování
Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude potřeba nebo povolené s ohledem na účel (účely), pro který byly získány, a v souladu se zákony na ochranu údajů a osvědčenými postupy.Můžeme například uchovávat a zpracovávat Osobní údaje po dobu, po kterou s vámi máme vztah, a po dobu, kdy vám poskytujeme produkty a služby.AccuPath®může být požadováno uložení některých osobních údajů jako archivu po dobu, po kterou musíme splnit zákonnou nebo regulační povinnost, které se na nás vztahuje.Po uplynutí doby uchování dat AccuPath®vymaže a již nebude uchovávat vaše osobní údaje.

12. Vaše práva týkající se Osobních údajů
Jako Subjekt údajů můžete také uplatňovat následující práva podle zákonů o ochraně údajů: Právo na přístup;Právo na opravu;Právo na výmaz;Právo na omezení zpracování a vznést námitku.V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vašich práv jako Subjektu údajů se prosím obraťte nacustomer@accupathmed.com.

13. Aktualizace Zásad
Tyto zásady mohou být čas od času aktualizovány, aby se přizpůsobily právním nebo regulačním změnám týkajícím se osobních údajů, a uvedeme datum, kdy byly zásady aktualizovány.

Poslední úprava: 14. srpna 2023